Belgische Spaniel Club
 
Nederlands   Français  

   

 
   

Algemene informatie

 
  Bestuur

  Rassen

  Fokkers

  Shows

  Activiteiten
   
  Foto's

  Puppy bemiddeling

  Algemene informatie

  Lid worden

 
Trimsalons

  Links

 
Update

 

 

        

 
 

Belangrijke mededeling aan de exposanten

De CAC- CACIB kan maar bekrachtigd worden als de gegevens volledig en juist zijn. De exposanten worden uitdrukkelijk verzocht deze na te zien en het secretariaat van de show onmiddellijk te verwittigen van elke vergissing of verzuim.

Vanaf 01 januari 2009 wordt het reglement van de FCI van kracht waaruit blijkt dat bepaalde rassen niet langer samen gekeurd worden. Er wordt een onderverdeling in kleur of variëteit bij bepaalde rassen toegepast. Gelieve op de website van FCI ( www.fci.be ) na te kijken of uw ras hiervoor in aanmerking komt en bij het inschrijven in de toekomst de juiste kleur of variëteit in te vullen.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2017 voor groep 8 !!!

Ras

English cocker Spaniel: ALLE eenkleurigen samen voor CAC

Particolours ( Bicolours, Tricolours en Roans) samen voor een CAC

American cocker Spaniel: CAC voor Black

CAC voor ascob ( anysolid colour otherthan black)

CAC voor Particolor
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Coupeerverbod.
Ingekorte staarten na 01/01/2006, wettelijk verboden in België te tentoonstellen!

Couperen van oren en staarten verboden voor alle in België tentoongestelde honden : Overeenkomstig met Belgische wet van 14/08/1986 en het KB van 17/05/01 is het inkorten van de oren vanaf 01/10/01 en de staarten vanaf 01/01/06 niet meer toegelaten. Dit geldt niet voor honden waarvan de oren of de staart ingekort zijn voor de voormelde data op voorwaarde dat het kan aangetoond worden.

Alle honden geboren na 01/10/2001 met gecoupeerde oren en alle honden geboren na 01/01/2006 met gecoupeerde staart zullen niet worden gekeurd. Ook niet met een medische attest!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Klassenindeling.

Minor puppyklas:
Voor honden van 3 tot 6 maanden (in deze klas worden slechts de kwalificaties ‘veelbelovend’, 'belovend' en 'voldoende' gegeven). Deze klas komt niet in aanmerking voor het CAC en het CACIB, of voor BESTE VAN HET RAS.

Puppyklasse:
Voor honden van 6 tot 9 maanden (in deze klas worden slechts de kwalificaties ‘veelbelovend’, 'belovend' en 'voldoende' gegeven). Deze klas komt niet in aanmerking voor het C.A.C en C.A.C.I.B, of voor BESTE VAN HET RAS.

Jeugdklasse:
Voor alle honden van 9 tot 18 maand. Deze klas komt niet in aanmerking voor het C.A.C en het C.A.C.I.B.

Open klasse:
Voor alle honden vanaf 15 maand. Deze klas komt in aanmerking voor het C.A.C en C.A.C.I.B.

Intermediaire of tussen klasse:
Voor alle honden van 15 tot 24 maanden. Deze klas komt in aanmerking voor het C.A.C. en het C.A.C.I.B.

Fokkersklas:
Voor alle honden vanaf 15 maanden op de dag van de tentoonstelling, waarvan de fokker tevens eigenaar is.

Gebruikshondenklasse:
Minimum leeftijd 15 maanden, de dag van de tentoonstelling.Open voor de honden van de rassen onderworpen aan werkproeven, die een klassementsprijs(kwalificatie) of een C.Q.N./W.G.H. behaalden in een open C.A.C.- wedstrijd, eigen aan het ras. De exposant moet telkens het attest (of een fotokopie) conform aan het F.C.I.-model toevoegen, zoals het hem wordt afgeleverd door de Centrale Nationale Organisatie van het land waar hij verblijft (K.M.S.H., V.D.H., S.C.C., R.v.B., enz.). Dit attest vermeldt het type van de proef en of het resultaat geldig is voor deze klas. Wanneer het attest niet bij het inschrijfformulier gevoegd is, wordt de hond automatisch in open klas ingeschreven.

Kampioenklas:
Minimum leeftijd 15 maanden voor de dag van de tentoonstelling. Open voor honden die een Internationale of Nationale Schoonheids kampioentitel behaald hebben. Fotokopie van het certificaat bijvoegen. Indien dit niet is bijgevoegd, wordt de hond automatisch in de open klas ingeschreven.Deze klas komt in aanmerking voor het C.A.C. en het C.A.C.I.B.

Veteranenklas:
Voor honden ouder dan 8 jaar . Deze klas komt in aanmerking voor beste van het ras. NIET voor C.A.C. en het C.A.C.I.B

Koppelklasse:
Voor twee honden van dezelfde variëteit maar van verschillend geslacht welke eigendom zijn van de exposant.

Groepsklasse:
Voor minstens drie honden van dezelfde variëteit zonder onderscheid van geslacht, welke eigendom zijn van de exposant. Om in de koppelklas of de groepsklas te kunnen mededingen moeten alle honden ook ingeschreven zijn in een der klassen van individuele mededinging. Klassen van individuele mededinging zijn dus de klassen vermeld hierboven. (Babyklas, puppyklas, enz..) Raadpleeg de desbetreffende reglementen van de K.K.U.S.H. en de F.C.I. voor de definitieve toekenning der Nationale en Internationale Kampioenschappen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het nieuwe reglement ivm Belgisch Showkampioen.

Belgisch showkampioen:
Voorwaarden:  4 CAC’s  waarvan minstens 1 op een CAC-CACIB tentoonstelling onder 3 verschillende keurmeesters. Tussen de eerste en laatste CAC dient er minstens 1 jaar tussen te zijn. Indien het laatste resultaat behaald werd in 2013 kan deze titel aangevraagd worden.

Belgisch Full-champion:
Voorwaarden: voor honden die de titel Belgisch kampioen EN  Belgisch werkkampioen behaalden.

Voor alle rassen:
Belgisch Jeugdkampioen:
Voorwaarden: na het behalen van 2 maal 1° zeer goed en 1 maal 1° uitmuntend in jeugdklas onder drie verschillende keurmeesters. Indien het laatste resultaat behaald werd in 2013 kan deze titel aangevraagd worden.

Belgisch Veteraankampioen:
Voorwaarden: na het behalen van 4 maal 1° uitmuntend in veteranenklas  onder 3 verschillende keurmeesters. Indien het laatste resultaat behaald werd in 2013 kan U deze titel aanvragen.

De resultaten voor de jeugd- en veteraankampioen kunnen behaald worden op de volgende tentoonstellingen:
1.CAC-tentoonstelling.
2.CAC-CACIB tentoonstelling alle rassen.
3.Open tentoonstelling voor alle rassen.

Alle andere manifestaties komen niet in aanmerking.
Alles te lezen + formulieren op de site van K.M.S.H.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mededelingen van de FCI: 

Nieuwe titel voor rassen onderworpen aan een werkproef vanaf 1 januari 2009:
C.I.E. (Champion International d'Exposition) = Int. Sh. Ch. (International Show Champion)

4 CACIB's
3 verschillende keurmeesters
3 verschillende landen
Eén jaar en één dag tussen de eerste en laatste CACIB
(Bron: O.M. FCI - Editie 3/2008)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
 

Bestuur - Rassen - Fokkers - Shows - Activiteiten - Foto's - Puppy bemiddeling - Algemene informatie - Lid worden - Trimsalons - Links - Update