Belgische Spaniel Club
 
Nederlands   Français  

   

 

CAC show BSCB 20-10-2019
Introductie/Introduction
Keurmeester/Juge

Leen Van Genechten

Being born in the ‘Van de Volmolen’-setter kennel, English & gordon setters have always been part of my life. My first ‘own’ dog was the English setter Ch.Cupido van de Volmolen, a tricolour dog with whom I managed to get his obedience certificate (Cupido was  only 6 years younger than me). 

A few years later the Gordon setter Frou van de Volmolen came back as a youngster and I bonded with her immediately. I campaigned her to several champion titles.

Since I wanted to show more and more, my parents bought me a sussex spaniel to campaign through Europe.  In 1983 Ch.Adorable Lady of Oldfield joined the family. She was litter sister to the, till today, breed record holder ‘Sh.Ch.Harvest Glow of Oldfield’.

And that was the start of the Van de Volmolen-Bournefield sussex spaniels. Together more than 15 dogs became champion!

In the early 90-ties, the committee of the Sporting Spaniel Association asked me to help them out with their clubshow. This was the beginning of a great involvement in the spaniel-world. At first as a committee-member, show-organiser and ‘help’ at field-trials. In 1997 I became secretary and I hold this position up to today.

In this position I’ve been organising the annual clubshow & 3-4 field trials for all spaniel-breeds yearly.

Apart from the sussex spaniels, I had the honour to campaign the cocker spaniel Weeping Willow’s Nickelle ‘Grenouille’ to her Belgian and International champion title.

My judging career started in 2004 with Gordon & English setters and sussex spaniels. Now I’m entitled to judge all breeds from FCI group 7 & 8  and both gundog-groups. I’ve been judging  all over Europe (Estonia, Sweden, Germany, The Netherlands, Belgium, Hungary, Switzerland, Austria, …)

 I’m really looking forward to judging your clubshow and to admire your lovely dogs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geboren in de "Van de Volmolen-setter kennel", zijn Engelse & gordon setters altijd een deel van mijn leven geweest. Mijn eerste 'eigen' hond was de Engelse setter Ch.Cupido van de Volmolen, een driekleurige hond met wie ik zijn gehoorzaamheidscertificaat wist te behalen (Cupido was slechts 6 jaar jonger dan ik).

Een paar jaar later kwam de Gordon-setter Frou Van Volmolen terug als een jongeling en ik kreeg onmiddellijk een band met haar. Ik behaalde met haar verschillende kampioenstitels.

Omdat ik meer wilde laten zien, kochten mijn ouders een sussex-spaniël voor shows door Europa. In 1983 trad Adorable Lady of Oldfield toe tot de familie. Ze was een zus van de tot op heden fokrecordhouder 'Sh.Ch. Harvest Glow of Oldfield'.

En dat was het begin van de "Van of Volmolen-Bournefield" sussex spaniels. Samen werden meer dan 15 honden kampioen!

In de vroege jaren 90 vroeg het comité van de Sporting Spaniel Association me om hen te helpen met hun clubshow. Dit was het begin van een grote betrokkenheid bij de spanielwereld. In eerste instantie als commissielid, show-organisator en 'help' bij veldproeven. In 1997 werd ik secretaris en ik heb deze functie tot op heden.

In deze functie heb ik de jaarlijkse clubshow & 3-4 veldproeven georganiseerd voor alle spaniel rassen.

Buiten de sussex, mocht ik ook Weeping Willow's Nickelle 'Grenouille' showen om haar Belgische en internationale kampioenstitel binnen te halen.

Mijn keurmeestercarrière begon in 2004 bij Gordon en Engelse setters en sussex spaniels. Nu heb ik het recht om alle rassen van FCI groep 7 & 8 en beide jachthondengroepen te beoordelen. Ik heb in heel Europa gekeurd, (Estland, Zweden, Duitsland, Nederland, België, Hongarije, Zwitserland, Oostenrijk, ...)

Ik kijk er echt uit naar uit om de clubshow te keuren en de lieve honden te bewonderen!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Née dans le chenil ‘’ Van de Volmolen-setter’’ les Gordons et Setters anglais, ont toujours fait partis de ma vie.

Mon premier chien à moi était un Setter anglais Ch Cupido van de Volmolen, un tricolor avec qui j’ai obtenu son certificat d’ obéissance. Cupido était seulement six ans plus jeune que moi !

Quelques années plus tard, le Gordon Frou Van Volmolen revenait comme jeune chien et immédiatement j’avais un lien d’amitié avec elle. J’ai obtenu plusieurs titres de champion avec elle.

Parce que je voudrais aller à beaucoup de shows en Europe, mes parents ont acheté un Sussex-spaniel. En 1983, Adorable Lady of Oldfield entrait dans ma famille. Elle était la soeur de Sh Ch Harvest Glow of Oldfield, jusqu’à présent l’éleveur le plus important. C’était le départ des Sussex spaniels ‘’ Van de Volmolen – Bournefield’’ , avec tous ensemble plus de 15 chiens champions !

Au début des années 90, le comité du Sporting Spaniel Association m’a demandé d’aider avec leur exposition. Et voilà, c’était le début d’un grand intérêt dans le monde des spaniels. Premièrement comme membre du comité et organisateur des expositions et après ‘’aide” avec les épreuves de chasse. En 1997 je devenais secrétaire et cette fonction j’ai encore aujourd’hui. Chaque année, j’organise le show du club SSA et 3-4 épreuves de chasse.

J’avais aussi l’honneur d’aller à plusieurs shows avec Weeping Willow’s Nickelle ‘’ Grenouille” pour devenir champion de la Belgique et international.

Ma carrière de juge commençait en 2004 avec les Gordons et Setters anglais et les Sussex spaniels. J’ai jugé en beaucoup de pays en Europe ( l’Estonie, la Suède, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Hongrie, la Suisse, l’Autriche ,……)

Maintenant, je peux juger toutes les races du FCI groupe 7 et 8 et aussi les 2 groupes des chiens de chasse.

Je suis vraiment très heureuse de pouvoir juger l’exposition du club BSCB et d’admirer tous ces jolis chiens!

 

 

Copyright 2018 © Belgische Spaniel Club